Menu

Zorg & Ondersteuning

De zorg: de beleidskant boeit me, het menselijke raakt me. Ik werk al jaren met veel plezier voor een aantal zorgorganisaties. Denk met hen mee over de vertaling en invulling van nieuwe wetten en regels. Over organisatieontwikkeling en dienstverlening. Voor hun cliënten zet ik allerlei informatie om in heldere taal, bijvoorbeeld voor websites, folders of filmpjes. 

In mooie ontmoetingen met bestuurders, medewerkers, vrijwilligers en cliënten, zie ik wat deze tijd vraagt. En hoe zij hierop inspelen met inspirerende initiatieven. Instellingen pakken hun rol in de wijk of regio, gaan nieuwe samenwerkingen aan en creëren kansen, zodat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan leven en deel uitmaken van de samenleving. Ook als je wat ouder bent, een beperking hebt of een nieuwkomer bent in ons land. 

Opdrachtgevers: diverse gemeenten | Stichting Prezzent (voor mensen met een beperking) | GGD Hart voor Brabant | BrabantZorg | GGZ Oost Brabant | Stichting Elisabeth (ouderen) | Laverhof (ouderen) | KBO | Regio Hart van Brabant (negen samenwerkende gemeenten regio Tilburg) | kleinere zorgondernemers zoals (fysio)therapeuten, psychologen en jeugdprofessionals.

Thema’s: ouderenzorg | jeugdzorg | mensen met een verstandelijke beperking | psychiatrische problematiek | dementie | verwarde personen | mantelzorg | dagbesteding | integratie | vluchtelingen | extramularisering | wijkgericht werken | relevante wetgeving zoals Wmo, Wlz, Zvw, Pgb

Producties: storytelling | interviews, artikelen, nieuwsberichten en blogs voor in- en externe media | brochures, folders, advertenties | websites | informatieve films | diensten-, locatie- en productbeschrijvingen | (her)schrijven, redigeren en structureren van beleidsstukken | productie kwaliteitsrapport zorginstellingen (Kwaliteitskader gehandicaptenzorg)

Marc Hesen, bestuurder Prezzent: ‘Een als vanzelfsprekende samenwerking. Chantal is zeer betrokken bij onze organisatie. Door haar inhoudelijke gedrevenheid vinden we elkaar naadloos op de inhoud, met als gevolg maatwerk en altijd mooie resultaten, en dat zonder onnodig overleg. Een verademing!’
Folder Prezzent werk & dagbesteding_nieuw
website chantal
16007 Buurt PROEFno2_P2 (gesleept)
Skrebbel Communicatie