Menu

Gemeenten

Ik werk veel voor gemeenten. De ene keer als speechschrijver, dan weer redigeer ik een strategisch plan of denk ik mee over een publiekscampagne. Dit vraagt om gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en inzicht in processen. Ervaring die ik onder meer opdeed als interim-communicatieadviseur bij gemeentelijke afdelingen zoals Beleidscommunicatie, Economische Zaken en Stadsontwikkeling.  

Het sociaal domein en de decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp hebben mijn speciale interesse. Ik denk mee over de communicatie met (vaak kwetsbare) inwoners. Tegelijkertijd help ik de verschillende afdelingen en disciplines om de samenhang te bewaren in deze gigantische operatie. Eenduidigheid in taal helpt dan.

Opdrachtgevers: Breda | Eindhoven | Helmond | ‘s-Hertogenbosch | Heusden | Nijmegen| Roermond | Roosendaal | Sint-Michielsgestel | Tilburg | Venlo | Zaanstad | Regio Hart van Brabant (negen samenwerkende gemeenten regio Tilburg) | In een aantal gevallen via Beck Communicatie of Vivian Jacobs Communicatiemanagement

Thema’s: sociaal domein (maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd) | economische ontwikkeling, veiligheid, milieu en bijvoorbeeld de aankomende Omgevingswet | organisatieontwikkeling | dienstverlening

Producties: storytelling | interviews, artikelen, persberichten en blogs voor in- en externe media | (her)schrijven, redigeren en structureren van documenten zoals een maatschappelijke visie, strategische agenda, kadernota, beleidsplan, inkoopstrategie of subsidieaanvraag | speeches voor burgemeesters en wethouders | tekst en uitleg voor inwoners | ondersteuning bij publiekscampagnes

Lena van Gastel, communicatiestrateeg Gemeente Tilburg: ‘Aan een half woord genoeg, en dan een tekst opleveren die de essentie raakt. Dat is echte ondersteuning! Goede teksten vragen betrokkenheid bij het onderwerp en echt mee kunnen denken. Als ik de hulp van Chantal inschakel, krijg ik meer dan een mooie verwoording.’
Skrebbel Communicatie