Menu

Jeugdhulp

De hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders is flink aan het veranderen. Sinds de invoering van de Jeugdwet ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeenten. Goede samenwerking met de jongeren zelf, ouders, zorgorganisaties en onderwijs moet leiden tot betere jeugdhulp: effectief, eenvoudig en betaalbaar. 

Ik help gemeenten en jeugdzorginstellingen om de juiste woorden te geven aan deze omslag. Ik praat met bestuurders en beleidsmedewerkers, met jeugdwerkers, ouders en jongeren, en mag hun verhalen vertellen. Over hun zorgen en toekomstdromen. De wil om het anders te doen is voelbaar. Een van de mooiste effecten is dat jongeren zelf steeds meer meepraten. Een nieuwe manier van denken krijgt vorm. 

Opdrachtgevers: diverse gemeenten | Samen voor de Jeugd Regio Hart van Brabant (negen samenwerkende gemeenten regio Tilburg) | Kompaan en de Bocht | SWV Voortgezet Onderwijs De Meierij | Bijzonder Jeugdwerk Brabant | Stichting Prezzent | GGZ Oost Brabant | GGD Hart voor Brabant

Thema’s: kind en veiligheid | pleegzorg | psychiatrie | gedragsproblematiek | verslaving | jongeren met een verstandelijke beperking | dyslexie | (v)echtscheiding | jongerenparticipatie | passend onderwijs

Producties: storytelling | interviews, artikelen, persberichten, folders, webteksten | (her)schrijven, redigeren en structureren van visiestukken, evaluaties en beleidsnota’s over het jeugdstelsel, de wetgeving en bekostiging | tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele ontwikkelingen | verslaglegging van netwerk- en innovatiebijeenkomsten

Catelijne van Calsteren, interim adviseur overheidscommunicatie: ‘Chantal zet graag haar tanden in taaie materie en maakt hier, ogenschijnlijk eenvoudig, heel toegankelijke teksten van. Zij is een strategische denker die telkens weer de juiste vragen stelt. En een kritische sparringpartner die niet 1,2,3 tevreden is. Het is een feestje om met haar te werken.’
Verslag_19 november Samen voor de jeugd_def-1
pleegzorg
Opmaak_Magazine EchtWel! 2016_def (gesleept)
Skrebbel Communicatie