Menu

Klanten

Landelijke overheden en programma’s
Rijkswaterstaat | Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens, samenwerkingsverband van ministeries VWS, SZW, OCW, VenJ, BZK, landelijke uitvoeringsorganisaties zoals DUO, SVB en Belastingdienst en 20 gemeenten |
Taskforce Wonen en Zorg, samenwerkingsverband van ministeries VWS en BZK, vereniging van woningcorporaties Aedes, Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG en Actiz | Taskforce RIEC-LIEC, bestrijding ondermijnende criminaliteit


Gemeenten
Beverwijk | Breda | Eindhoven | Geertruidenberg | Helmond | ‘s-Hertogenbosch | Heusden | Laarbeek | Nijmegen | Oosterhout | Roermond | Roosendaal | Sint-Michielsgestel | Someren | Tilburg | Venlo | Zaanstad | Regio Hart van Brabant (negen samenwerkende gemeenten regio Tilburg) 

Wonen, zorg en welzijn
Woningcorporatie Zayaz | Stichting Prezzent (voor mensen met een beperking) | Brabant Wonen | Brabant Zorg | GGD Hart voor Brabant | GGZ Oost Brabant | Stichting Elisabeth (ouderen) | Heijmans Projectontwikkeling | Laverhof (ouderen) | Sint Jozefoord (ouderen) | KBO | Regio Hart van Brabant (negen samenwerkende gemeenten regio Tilburg) | kleinere zorgondernemers zoals (fysio)therapeuten, psychologen en jeugdprofessionals

Jeugdhulp en onderwijs
Samen voor de Jeugd Regio Hart van Brabant (negen samenwerkende gemeenten regio Tilburg) | Samenwerkingsverband De Meierij voortgezet en primair onderwijs | HUB Noord-Brabant (speciaal onderwijs, voorheen ZML) | Ds. Pierson College | Sterk Huis (voorheen Kompaan en de Bocht) | Bijzonder Jeugdwerk Brabant | Stichting Prezzent | GGZ Oost Brabant

Natuur en milieu
Rijkswaterstaat | AquaMinerals | Nature For Health Foundation | WML Waterleiding Maatschappij Limburg | Waterschap Aa en Maas | Waterschap Rivierenland

Communicatiebureaus
Maatschap voor Communicatie Utrecht
Beck Communicatie
Vivian Jacobs Communicatiemanagement

Skrebbel Communicatie